Veiligheid en gezondheid op de werkvloer in gevaar?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Dus zorgt u voor goede werkomstandigheden en voor maatregelen om – mocht het toch misgaan – direct hulp te verlenen en schade en letsel te voorkomen. Veiligheid op de werkvloer wordt wel, mede vanwege nieuwe technologie en complexere wet- en regelgeving, een specialistische klus.

Werknemer achter machine
Nieuws
Datum: 23-09-2023

En daar begint het voor sommige mkb-bedrijven te wringen. Er zijn namelijk te weinig veiligheidskundig gekwalificeerde professionals in het mkb. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK). De vereniging vreest dat de arbeidsveiligheid in gevaar komt door ontbrekende kennis over veiligheid en gezondheid.

Meer risico’s door complexe regels
Volgens de vereniging merken alle bedrijven in Nederland een sterk toegenomen regeldruk, vanwege strengere en snel veranderende milieu- en arbowetgeving. Dat maakt het noodzakelijk om een interne of externe veiligheidskundig in te zetten. Gebeurt dat niet, dan wordt het voor bedrijven in het mkb steeds lastiger om risico’s goed in te schatten en risicovolle en onwerkbare situaties en overtredingen van arbo- en milieuregelgeving te voorkomen. De vereniging stelt dat bij minder dan de helft van de mkb-bedrijven de bedrijfsrisico’s met een professionele inventarisatie in kaart zijn gebracht en roept werkgevers op om veiligheid op de werkvloer meer aandacht en prioriteit te geven.

Bhv’ers zijn verplicht
Risico’s goed kunnen inschatten is één, voorkomen is twee uiteraard. Daarnaast is het belangrijk om maatregelen te kunnen nemen als het toch misgaat. Door voor voldoende bedrijfshulpverleners te zorgen. Dat is overigens geen keuze: bhv’ers zijn verplicht voor bedrijven. In de Arbowet is geregeld dat elke organisatie in Nederland minimaal één bedrijfshulpverlener moet hebben. Als werkgever moet u bhv’ers aanwijzen.

Financieel vangnet
Verder is het belangrijk om maatregelen te nemen om de (financiële) gevolgen van een ongeluk op te kunnen vangen, ook voor medewerkers zelf. Denk daarvoor aan een collectieve ongevallenverzekering voor medewerkers. Zo’n verzekering keert een bedrag uit aan de medewerkers als die door een werkongeval financiële schade hebben. Bijvoorbeeld bij blijvende invaliditeit. De verzekering is een vangnet voor medewerkers en voor u als ondernemer, als het ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, toch een keertje fout gaat.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag